Midsommardag och hälften av familjen ligger nedbäddade med feber och ögoninflammation.

A serene view of a calm body of water with a dock featuring a ladder, framed by a lifebuoy.