Länkar

Den här sidan är en ansats till att samla de svenska, personliga, bloggar som jag följer. Folk på den här listan skriver om lite högt och lågt och allt däromkring men merparten är grundade i någon slags tekniknörderi. Antagligen som en konsekvens av att det råkar vara i de kretsarna jag umgås i.

Vänner & bekanta

Bloggar av vänner och bekanta som jag träffat IRL åtminstone någon gång.

Bloggar jag gillar

Bloggar av nätbekanta, nätbekantas nätbekanta, osv.