Västkustvindarna har mojnat och bakom allt rusk och oväder så gömde sig blå himmel och korvväder.