Appen tar ytterligare några små myrsteg framåt. Denna kväll har jag lagt till flikar för att visa “Mentions” och “Discover” utöver den ordinarie tidslinjen.