Flytta bloggen till Wordpress?

Jag går i tankarna att flytta bloggen ännu en gång. Från att hostas på micro.blog till att använda en egen Wordpress-instans som ett ”headless cms” kopplat till en statisk sidgenererare.

Det blir en något mer komplex uppsättning än den här nuvarande och jag överväger ännu om det är värt att ta språnget. Utöver att spara in de $5/mån som micro.blog kostar mig så vinner jag även en större frihet att kunna modifiera bloggen som jag vill. Främst då möjligheten att skapa upp egna inläggstyper.

Nackdelarna är uppenbara. Jag är osäker på om jag kommer orka med att drifta något sådant här på fritiden. 😬

Jag har byggt en prototyp baserat på mitt Hugotema för den här sajten. Netlify ombesörjer att hosta och bygga om sajten när något ändras i mitt GitHub-repo eller när inlägg publiceras/uppdateras i Wordpress.

Prototypen ligger här för den som är nyfiken: johanl-wp.netlify.app