Jag ger er en styck sollapande kodapa.

Johan, sittandes på ett trädäck, i solen, med en laptop.